ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

3.png6.png5.png6.png4.png1.png
Today1
Yesterday1
This week2
This month9
Total365641

Who Is Online

1
Online
Tuesday, 09 August 2022 16:29
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์

Filter
Display # 
Title Hits
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 712
ประกาศการแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 762
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวด “ภาพถ่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโคราช” หัวข้อการประกวด : อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่นโคราช 676
9 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรรวมน้ำใจคนโคราชตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 3360 รูป เวลา 06.00น . ณ ลานคุณย่าโม 372
ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยบูรณาการเรียนการสอน บูรณาการด้านการบริการวิชาการ และวิจัยพื้นฐาน งบประมาณณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 263
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย" รายการสมรภูมิไอเดีย 287
ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 313
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 293
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานทุนและแนะแนว เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ 396
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1619
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 384
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิจรณาเลื่อเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่2) ให้บุคลกรทุกท่านกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2561- 30กันยายน 2561 า 370
แจ้งผลการประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน พ.ศ.2561 344
ข่าวประชามสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37 390
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 455
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ทางการ (official logo) สำหรับใช้ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 530
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและกีฬา 341
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการงานบริการวิชาการ รและงานวิจัย และการเสวนาแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง 315
โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน ภายใต้หัวห้อ เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี 383
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน WEB SERVICE เบื้องต้น 364
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 385
ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 29 ชั้น 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 406
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2560 409
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชา รอบที่สอง 331
ติว TOEIC 2018 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษา ปี 3 ทุกหลักสูตร 507

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/