ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

3.png6.png5.png6.png4.png1.png
Today1
Yesterday1
This week2
This month9
Total365641

Who Is Online

1
Online
Tuesday, 09 August 2022 16:18
Powered by CoalaWeb
Display # 
Title Author Hits
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการขับขี่ปลอดภัยควบคุมวินัยจราจร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by sarawut.p 508
21 พฤศจิกายน 2018 พิธีสักการบูชาพ่อขุนศักรินทร์ โครงการสืบสานประเพณี Written by sarawut.p 623
21 พฤศจิกายน 2561 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและการประกวดดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by sarawut.p 676
28-29 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายอาสาสร้างสุขให้น้องและชุมชนปี 4 Written by sarawut.p 320
23 ตุลาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม Written by sarawut.p 283
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชนะเลิศ ประกวดการออกแบบในงานสถาปนิกอีสาน 61 ในระดับภูมิภาค Written by sarawut.p 403
พิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหม่ Written by sarawut.p 611
โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Written by sarawut.p 339
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Written by sarawut.p 316
โครงการการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย และสารเสพติดสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Written by sarawut.p 314
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา Written by sarawut.p 257
ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในงาน “การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑” Written by sarawut.p 325
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Written by sarawut.p 332
23 กรกฎาคม 2561 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และ หอประชุมใหม่ (อาคาร35) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Written by sarawut.p 348
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ดำเนินการพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงานให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระเหนือ Written by sarawut.p 419
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) ร่วมกับ หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา พัฒนาระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระเหนือ Written by sarawut.p 348
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างจัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ย Written by sarawut.p 347
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมกิจกรรม จัดโครงการ การสร้างสรรค์พื้นที่เล่น+เรียน+รู้ สำหรับเด็กชุมชนขนงพระ Written by sarawut.p 334
หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมจัดโครงการการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบ้านขนงพระ ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระ Written by sarawut.p 331
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ การปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ และทาสีบริเวณอาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน.. Written by sarawut.p 290
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) จัดโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำสลัด สวนกูโน่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับ ผู้ผลิตผักปลอดสารพิษและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Written by sarawut.p 344
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ จัดโครงการ การสร้างสุขเสริมอาชีพ ด้วยเครื่องปั้นดินเผา (ครั้งที่ 1) Written by sarawut.p 289
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผ้ามัดย้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้กับ นักเรียน โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ Written by sarawut.p 332
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการบริการร่วมกับการเรียนการสอน ออกแบบพื้นที่เล่นและเรียนรู้ ณ สวนไฟฝัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Written by sarawut.p 539
1 - 2 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยโดยการใช้บ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์ Written by sarawut.p 348

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/